Wypełnij formularz

Opis kandydata do Nagrody Jerzego Regulskiego
Opis osiągnięcia rekomendowanego do Nagrody Jerzego Regulskiego, zrealizowanego w latach 2015 - 2019 ( przedsięwzięcia zrealizowane w ostatnich pięciu latach poprzedzających rok Nagrody)
Informacja o zgłaszającym (jeśli inny niż kandydat)
Kandydat to organizacja / grupa nieformalna i Kandydat sam się zgłasza
Załączniki (nazwy plików bez polskich liter, maksymalnie 20 znaków, ponumerowane, formaty: PDF, JPG, publikację w formie książkowej można wysłać pocztą tradycyjną)
Załączniki - kliknij "dodaj" i potem "start"
Regulamin